ჩვენი კომპანიის შესახებ

Pizza-Click.Com არსებობს 2009 წლიდან. ძალიან გაიზარდა მიწოდება მთელი გერმანიის მასშტაბით.

მეპატრონის შესახებ

Arsess Vakilpour

არზეს ვაქილპურმა დაამთავრა ინჟინერიის ფაკულტეტი, ტემპერატურის განხრით. ტემპერატურა და სითხეები, (Mechanical Engineering - Heat and Fluid Mechanics) A.I.T. (Abadan Institute of Technology)-ში. ირანში, 1989 დან 1994 წლამდე. მას ძალიან აინტერესებდა პროგრამირება და დაიწყო FORTRAN IV, GW-Basic, Turbo Pascal 5 და Foxpro 2.6 -ით. ასევე პროგრამა „ჩოტკე“ ( ნიშნავს აბაკუსს ) v1 დან v80 მდე, ფირმის „Arsess Computer Ltd“ დაარსების შემდეგ. კომპანიის სახელი მალევე შეიცვალა და დაერქვა „Tschotke Negarane Chobre Ltd.“ ( ნიშნავს პროფესიონალი-აბაკუსის-მწერალს ) თუმცა დღესდღეობით ის არ არის აქტიური. გერმანიაში იმიგრაციის შემდეგ ისწავლა Java 2, Visual J++ 6, Visual C#.Net 2005-2015, ASP.NET, Silverlight.NET, PHP4-7, MySQL5, Angular7, JavaScript, jQuery, AJAX, HTML4-5 და CSS2-3 და დააარსა კომპიუტერული რეანომობილის კომპანია. მას მალევე შეეცვალა სახელი და დაერქვა PARS IT. ფირმამ დააპროგრამა www.pizza-click.com ის პირველი ვერსია. მფლობელის სხვა პროდუქტებად შეიძლება დასახელდეს მედიკამენტა და ინტრანეტი

ჩოტკეს შესახებ

ჩოტკე იყო ბრწყინვალე ბონაცემთა ბაზის პროგრამა საწყობის მმართველობისთვის, MS_DOS 6,22 ის ქვეშ. პროგრამა, რომელიც ბოლო წლებში მუდმივად ახლდებოდა, იყო განსაკუთრებული შემთხვევა, რადგან მომხმარებელს ყველა საჭირო პროცესის მხოლოდ შეყვანა სჭირდებოდა, რომელიც ერთ ან ორ საათში შესწავლადი იყო, და „ჩოტკე“ შემდეგ ყველა დანარჩენ მინაცემს მოითხოვს და ცხრილავს რაც აუცილებელია. სულ ერთია, მომხმარებელს აქვს თუ არა კომპიუტერული უნარები, ყველას შეუძლია ის გამოიყენოს. 2001 წელს ტელევიზიით იყო რეკლამები და ირანის ბევრ მხარესა თუ ქალაქში გავრცელდა და გაიყიდა, როგორიცაა თეირანი, ისპაანი, ქიში, ჩაბაჰარი და რაშტი.

მედიკამენტას შესახებ

მედიკამენტა იყო მედიკამენტების ფასების შემდარებელი საძებნი მანქანა ინტერნეტში. მომხმარებელს შეეძლო მედიკამენტი მოეძებნა და სამომხმარებლო კალათაში ჩაედო. მედიკამენტაში შესაძლებელი იყო აფთიაქთა სიის ნახვა, რომელთაც შეეძლოთ მთლიანი კალათის გამოგზავნა. რა თქმა უნდა, სიის დაცხრილვა შესაძლებელია ფასის ან შეფასების მიხედვით. პროგრამა მუშაობს 200-ზე მეტ აფთიაქთან გერმანიაში, რომლებიც მიტანის სერვისს სთავაზობენ მომხმარებელს. მაშინ დაახლოებით 400.000 მედიკამენტი გვქონდა გერმანიაში და დაახლოებით 80.000.000 ფასი უნდა ყოფილიყო მთელი გერმანიის მასშტაბით შეგროვებული და მომზადებული, საათში ორჯერ რომ შეგვედარებინა ფასები

ინტრანეტის შესახებ

პროექტი ინტრანეტი ერთერთი ყველაზე დიდი გამნაწილებელი კომპანიაა გერმანიაში, რომელიც 2013 წელს დაიწყო და ფუნქციონირებს დღემდე, მოიცავს 1000 ზე მეტ თანამშრომელს 300 წერტილში მთელი გერმანიის მასშტაბით. მთლიანი ბიუროკრატია დუსელდორფის ცენტრალში, და წერტილებში როგორც ინფორმაციის გამნაწილება, შემოთავაზებები, ეტიკეტების დაბეჭდვა, პაკეტების სავაჭრო ნიშნების გენერირება და ა.შ. იყო ჩვენი პროგრამის დავალება.